Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
>>> ปฏิทินบลูพลาเน็ต 2555 <<< มาโหวตเลือกภาพทำปฏิทินกันเถอะ vote ติดต่อทีมงานกระดิ่ง   กระดิ่ง   กระดิ่ง     รอผลคะแนนการประกวดในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม นี้นะคะ     กระดิ่ง   กระดิ่ง   กระดิ่ง
จากกระทู้ ขอเชิญสมาชิก pantip.com ส่งรูปถ่ายเข้าประกวดเพื่อใช้ในการจัดทำเป็นปฏิทินบลูพลาเน็ต ปี 2555

http://www.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E10738498/E10738498.html


ทีมงานได้ตรวจสอบรูปถ่ายที่ท่านสมาชิกส่งมาและคัดแยกออกตามภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว

จึงขอให้สมาชิกทุกท่านมาร่วมด้วยช่วยกันคัดเลือกรูปภาพที่จะนำไปจัดทำเป็นปฏิทินบลูพลาเน็ต ปี 2555  โดยมีรายละเอียดการร่วมคัดเลือกภาพดังนี้


ดาว   กำหนดการลงคะแนนโหวต  

         เปิดรับคะแนนโหวต ตั้งแต่วันนี้  ถึง วันเสาร์ที่ 23 กรกฏาคม 2554 เวลา 10.00 น. นับเวลาตาม pantip)

         ประกาศผล วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2554ดาว   คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโหวต  

         ผู้เข้าร่วมโหวตต้องเป็นสมาชิก Pantip.com แบบถาวร (อมยิ้ม) เท่านั้น  ดาว   วิธีการให้คะแนนโหวต  

         ลงคะแนนโหวตโดยวิธีการให้คะแนนถูกใจ (กิ๊ฟ = รูปหัวใจที่มุมบนขวา) ในรูปภาพที่ต้องการให้ได้รับเลือกเป็นภาพในปฏิทิน

        >>>>>>>>    ดูภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 6 หัวข้อ (6 ภูมิภาค) ได้ใน ความคิดเห็นที่ 2    <<<<<<<<ดาว   กติกาสำหรับการโหวต

         ภาพที่ได้รับคะแนนถูกใจ (คะแนนกิ๊ฟ) สูงสุด และรองลงมา ในแต่ละหัวข้อ ( 6 หัวข้อละ 2 ภาพ รวมทั้งหมด 12 ภาพ) จะได้รับรางวัลชนะการประกวดจำนวน 12 ท่าน

         ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ไม่มีสิทธิ์โหวตภาพที่ตนเองส่งเข้าประกวด แต่สามารถโหวตภาพของผู้ส่งประกวดท่านอื่นได้ หากตรวจพบว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดโหวตภาพของตนเองคะแนนนั้นจะถือเป็นโมฆะ

         ผู้เข้าร่วมโหวต มีสิทธิ์โหวตได้ไม่จำกัดจำนวนภาพดาว   กติกาการนับคะแนน

         นับคะแนนถูกใจ (กิ๊ฟ) ที่ปรากฎบนความคิดเห็นของรูปภาพนั้น โดย 1 ล็อคอิน ถือเป็น 1 คะแนน  (หากผู้เข้าร่วมให้คะแนนรูปภาพใดมากกว่า 1 ทีมงานจะนับเพียง 1 คะแนน)ดาว   รางวัลการประกวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

         1. รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย จำนวน 12 ภาพ 12 รางวัล  โดยหากท่านใดส่งรูปเข้าประกวดและได้รับการโหวตเลือกให้ชนะเกินกว่าหนึ่งภาพ ก็จะได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น  ทั้งนี้ภาพที่จะตีพิมพ์ลงปฏิทินยังคงใช้ภาพที่ได้รับการโหวตตามเงื่อนไขของการส่งรูปเข้าประกวด  โดยภาพที่ได้รับรางวัล จะนำไปใช้ตีพิมพ์ลงบนปฏิทินบลูพลาเน็ต ปี 2555

             1.1  TAG BP  รุ่น 5 จำนวน 2 อัน
             1.2  ปฏิทินบลูพลาเน็ต ปี 2555 จำนวน 2 ชุด

         2.  รางวัลสำหรับผู้ร่วมโหวต จำนวน 1 รางวัล  โดยสุ่มจับรายชื่อจากรูปภาพที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดในจำนวน 12 ภาพที่ชนะเลิศ (วิธีการสุ่มจับและผลการตัดสินของผู้จัดการประกวดถือเป็นที่สิ้นสุด)

             2.1  TAG BP  รุ่น 5  จำนวน 1 อัน
             2.2  ปฏิทินบลูพลาเน็ต ปี 2555 จำนวน 1 ชุดดาว   การแจ้งผลการประกวด

         ประกาศผลรูปถ่ายที่ได้รับการคัดเลือก ในวันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2554  และจะแจ้งให้กับผู้ชนะการประกวดทั้ง 12 ภาพทราบทางอีเมล์ที่ผู้เข้าประกวดได้แจ้งไว้  ซึ่งเจ้าของภาพที่ชนะการประกวดจะต้อง ส่งไฟล์ภาพต้นฉบับให้ทีมงานภายใน 7 วันหลังจากวันประกาศผล หากพ้นจากกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ และให้ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตเป็นลำดับรองลงมาจากหัวข้อเดียวกัน เป็นผู้ได้รับรางวัลแทน

         ประกาศผลผู้เข้าร่วมโหวตที่ได้รับรางวัล ในวันเดียว และกระทู้เดียวกันกับการประกาศผลรูปถ่ายที่ได้รับคัดเลือก


>>>>>  หมายเหตุ  <<<<<

         กรณีภาพที่ชนะการประกวด มีไฟล์ต้นฉบับไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดของการส่งภาพเข้าร่วมประกวด และไม่สามารถตีพิมพ์บนปฏิทินได้ ผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลที่ได้รับ และให้ผู้ได้รับคะแนนโหวตเป็นลำดับรองมาจากหัวเดียวกัน เป็นผู้ได้รับรางวัลแทนดาว   >>>>>  ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมให้คะแนนโหวตทุกท่าน เลือกให้คะแนนกับรูปถ่ายที่ต้องการให้ได้รับคัดเลือกเพื่อจัดทำปฏิทินตามที่เห็นชอบจริง ๆ   เพื่อให้ปฏิทินบลูพลาเน็ต ปี 2555 นี้ มีรูปภาพที่ได้รับคัดเลือกมาจากสมาชิกทุกท่าน <<<<<   ดาวflower  flower  flower     สรุปจำนวนภาพที่ส่งประกวดทั้งหมด     flower  flower  flower

จำนวนภาพที่ส่งเข้าประกวด  198 ภาพ แบ่งเป็น

    >>>  สถานที่ท่องเที่ยว ในกรุงเทพมหานคร  จำนวน   23 ภาพ

    >>>  สถานที่ท่องเที่ยว ในภาคกลาง  จำนวน  45 ภาพ

    >>>  สถานที่ท่องเที่ยว ในภาคเหนือ  จำนวน  42 ภาพ

    >>>  สถานที่ท่องเที่ยว ในภาคใต้  จำนวน  37 ภาพ

    >>>  สถานที่ท่องเที่ยว ในภาคตะวันออก  จำนวน  19 ภาพ

    >>>  สถานที่ท่องเที่ยว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จำนวน 32 ภาพlove  love   ขอขอบคุณ   love  love

ลูกสาว     สำหรับทุกรูปถ่ายสวย ๆ ที่ส่งเข้ามาร่วมประกวด

ลูกสาว     สำหรับทุกคะแนนโหวต

ลูกสาว     เอ๋อ้อยที่ให้ความช่วยเหลือในการจัดการประกวดรูปถ่ายทำปฏิทินในครั้งนี้

แก้ไขเมื่อ 23 ก.ค. 54 22:00:20

แก้ไขเมื่อ 16 ก.ค. 54 17:57:34

แก้ไขเมื่อ 12 ก.ค. 54 09:12:46

 
 

จากคุณ : มูลนิธิบลูพลาเน็ตฯ
เขียนเมื่อ : 12 ก.ค. 54 09:10:01
[ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่] [กติกามารยาท] [Help & FAQ] 
ความคิดเห็น :
  PANTIP Toys
จัดรูปแบบ :
ไฟล์ประกอบ :
  Help
ชื่อ :
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com