Pantip.com
ลำดับการเปิดคณะทันตแพทยศาสตร์ ในประเทศไทย

อยากทราบว่าคณะทันตแพทยศาสตร์ ในประเทศไทยที่ไหนเปิดก่อน เปิดหลังครับ ช่วยเรียงลำดับการเปิดให้ด้วยครับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรังสิต (เอกชน)
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (เอกชน)

จากคุณ : nameless


รู้แต่ว่า แต่ก่อน สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต่อมา คือ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

ต่อมาคือ มหาวิทยาลัยมหิดล

จากคุณ : natthaset


คณะทันต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดตั้งเมื่อ 10 พ.ย. 2526

จากคุณ : ถิ่นพักใจใดจะปานเหมือนบ้านเกิด (Helicia)


เอาประวัติทันตะจุฬาฯมาให้ดูแล้วกัน เพราะผมเองไม่มั่นใจระหว่างจุฬาฯกับมหิดล เพราะมันไปคาบเกี่ยวกันกับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ครับ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในตำแหน่งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศตั้งแผนกทันตแพทยศาสตร์ขึ้นเป็นแผนกอิสระ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ศาสตราจารย์ พ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ เป็นหัวหน้าแผนกอิสระ นับว่าเป็นครั้งแรกที่มีการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยขึ้นในประเทศไทย แต่ตามหลักฐานต่าง ๆ เท่าที่สามารถจะรวบรวมได้นั้น น่าจะกล่าวได้ว่าความสนใจในการจัดการศึกษาวิชาการสาขานี้ได้เริ่มมีเค้าขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2471 ขณะที่ ศาสตราจารย์ พ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ เป็นอาจารย์ ในแผนกอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้เคยเสนอความคิดเห็นนี้ขึ้น แต่ไม่มีผลอย่างใด เหตุที่ท่านผู้นี้มีความสนใจที่จะเริ่มการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัย ก็เนื่องจากท่านได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ณ สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2460 ภายหลังที่สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (M.D.) จากมหาวิทยาลัย Syracuse แล้วก็ได้รับการสนับสนุนให้เข้า ศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ต่อในมหาวิทยาลัย Pennsylvania ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (D.D.S.) เมื่อ พ.ศ. 2468 ในเวลาใกล้เคียงกันนี้ก็มีนักศึกษาไทยอีกผู้หนึ่งได้รับพระราชทานทุนการศึกษา จากสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ให้เข้าศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ อยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันนั้นด้วย ท่านผู้นั้นคือ ศาสตราจารย์ พ.ท.สี สิริสิงห อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ท่านทั้งสองดังกล่าวนี้ได้เป็นกำลังสำคัญมากในการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้นในเวลาต่อมา


ขณะที่ ศาสตราจารย์ พ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาการกองเสนารักษ์ มณฑลทหารบกที่ 1 ใน พ.ศ. 2479 ก็ได้พยายามติดต่อกับ Dr. A.G.Ellis ซึ่งเป็นอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงเรื่องการจัดตั้งเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์อีกแต่ไม่บังเกิดผลสำเร็จเช่นเคย ท่านจึงได้เสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนทันตแพทย์สำหรับราชการทหารขึ้นไปยัง จอมพล ป.พิบูลสงคราม ขณะที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการที่เสนอนั้นได้ในกรมแพทย์ทหารบก และได้อนุมัติให้ ศาสตราจารย์ พ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ เดินทางไปดูงานเกี่ยวกับการจัดโรงเรียนทันตแพทย์ ในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น มีกำหนด 5 เดือน ใน พ.ศ. 2482 เมื่อ ศาสตราจารย์ พ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ เดินทางกลับจากดูงานในต่างประเทศนั้น ประจวบกับเป็นเวลาที่ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ด้วย จึงเปลี่ยนนโยบายจากการจัดตั้งโรงเรียนทันตแพทย์ในกรมแพทย์ทหารบก มาดำริที่จะจัดตั้งขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาในแผนกทันตแพทยศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้เริ่มขึ้น เป็นครั้งแรก ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2483 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีการศึกษาของมหาวิทยาลัย ขณะนั้นทางแผนกทันตแพทยศาสตร์ยังไม่มีสถานที่ตั้งของตนเอง จึงต้องอาศัยส่วนหนึ่งของตึกวิทยาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นสถานศึกษาชั่วคราว สำหรับวิชาเฉพาะทางทันตแพทยศาสตร์จัดสอนโดย ศาสตราจารย์ พ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ ศาสตราจารย์ สี สิริสิงห และ Dr. Matin Hanf ทันตแพทย์ชาวเยอรมัน ซึ่งมาประกอบอาชีพทันตกรรมในประเทศไทย ส่วนวิชาชีวเคมี สรีรวิทยา และกายวิภาคศาสตร์ ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานของวิชาการแพทย์นั้น นิสิตต้องไปอาศัยเรียนร่วมกับนิสิตแพทย์ ที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ธนบุรี นิสิตทันตแพทย์ รุ่นแรก มีจำนวน 8 คน

ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ได้มีพิธีเปิดตึกของแผนกทันตแพทยศาสตร์ ณ ซอยจุฬาลงกรณ์ 11 ถนนพญาไท ตึกนี้มีสองชั้น กว้าง 11 เมตร ยาว 116.30 เมตร ออกแบบ โดยศาสตราจารย์ มันเฟรดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 149,000 บาท เมื่อมีสถานที่ของแผนกเองแล้วก็ได้ย้ายการสอนวิชาทางทันตแพทยศาสตร์ จากตึกวิทยาศาสตร์มา ณ ตึกที่สร้างใหม่นี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2484 ส่วนการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางการแพทย์ ยังคงต้องอาศัยเรียนอยู่ในคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราชต่อไป

แผนกทันตแพทยศาสตร์ มีโอกาสใช้ตึกใหม่นี้เพียง 6 เดือน ก็เกิดสงครามมหาเอเซียบูรพาขึ้น เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ทหารญี่ปุ่นได้ใช้ตึกนี้เป็นที่ตั้งของทหารหน่วยหนึ่ง ทำให้นิสิตปีที่ 1 ต้องไปอาศัยเรียนในคณะ แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช นิสิตชั้นปีที่ 2 ได้ไปอาศัยเรียนในโรงพยาบาลวชิระ
โดยความเอื้อเฟื้อของ หลวงแพทย์โกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวลานั้น และต่อมานิสิตปีที่ 3 ได้ฝึกงานบำบัดผู้ป่วย ณ ตึกบำบัดโรคฟัน กองเสนารักษ์ มณฑลทหารบกที่ 1 พญาไท ใน พ.ศ. 2486ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้น โดยแยกคณะแพทยศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกเภสัชศาสตร์ และ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ ออกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมเป็นมหาวิทยาลัย สังกัดอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข โดยมี ศาสตราจารย์ พ.อ.หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคนแรกของคณะทันตแพทยศาสตร์

ในปีการศึกษา 2486 ได้มีพิธีประสาทปริญญาแก่ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตรุ่นแรก จำนวน 6 คน ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2486 และในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2489 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับตึกที่ทำการเดิมคืน เนื่องจากสงครามสิ้นสุดลง จึงจัดตั้งเป็นสถานที่ศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 ส่วนการฝึกปฏิบัติงาน ในคลินิกทันตกรรมชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ยังคงดำเนินการอยู่ที่ อาคาร 5 ถนนราชดำเนิน ในปีการศึกษา 2489 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดแยกการสอนวิชา ชีวเคมี สรีรวิทยา และกายวิภาคศาสตร์ ออกจากคณะแพทยศาสตร์ มาจัดดำเนินการสอนเองด้วย

ปี พ.ศ. 2490 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ออกเป็น 12 แผนก ได้แก่ แผนกอำนวยการ แผนกทันตวิภาคศาสตร์ วิทยาฮิลโตกรรมและทันตพยาธิวิทยา แผนกเภสัชวิทยา มะเตเรียเมดิกะและวิชาการรักษา แผนกทันตกรรมหัตถการ แผนกทันตกรรมประดิษฐ์ แผนกทันตกรรมจัดฟัน แผนกศัลยศาสตร์ แผนกรังสีวิทยา แผนกกายวิภาคศาสตร์ แผนกสรีรวิทยาและชีวเคมี แผนกวิทยาบัคเตรี-พยาธิ และแผนกโรงเรียนทันตานามัย (โอนกิจการโรงเรียนทันตแพทย์ชั้น 2 ของกรมสาธารณสุข)

http://www.dent.chula.ac.th/main.php?filename=gi_history_th

จากคุณ : ติดปีกบินไปให้ไกลไกลแสนไกล


ของจุฬาลงกรณ์มาก่อนมหิดลครับ
เพราะ dent ที่ ถนนอังรีดูนังต์ เกิดเป็นคณะทันตแพทย์ลำดับที่หนึ่ง
ส่วน Dent ที่ พญาไท เป็นคณะทันตแพทย์ลำดับที่สอง เรียกคณะทันตแพทยศาสตร์ พญาไท แล้วจึงเปลี่ยนชื่อเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในที่สุด

จากคุณ : beam_mu (beam_muboy)