Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom


  เรื่องย่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค3 ตอนที่ 30 (ไว้อ่านประกอบการชมภาพยนตร์ครับ)

  เรื่องย่อภาคที่3 เรื่องสมเด็จพระนเรศวรทรงแผ่อาณาเขต

  -----ตอนที่30-----

  แต่สมเด็จพระเอกาทศรถทรงเห็นว่ากำลังของไทยอยู่ที่พระองค์ของสมเด็จพระนเรศวรเป็นสำคัญ ที่ทำให้รี้พลมีใจรบพุ่งกล้าแข็งและทำให้ข้าศึกครั่นคร้าม เมื่อสมเด็จพระนเรศวรสวรรคตแล้ว ฝ่ายไทยกำลังมีความเศร้าโศกคงท้อใจในการรบพุ่ง ฝ่ายข้าศึกรู้ว่าสิ้นสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็ทะนงใจขึ้น เห็นจะเอาชัยชนะข้าศึกไม่ได้โดยง่ายดังคาด หรือถึงจะตีได้เมืองอังวะก็ไม่เสร็จสิ้นสงครามเพียงนั้น เพราะยังมีหัวเมืองพม่าด้านใต้ที่จะต้องตีต่อลงไปอีกจนถึงเมืองมอญ จึงจะได้เมืองพม่าทั้งหมด จะต้องรบพุ่งต่อไปอีกช้านาน ทรงพระวิตกเกรงว่ากำลังไทยที่สมเด็จพระนเรศวรทรงฟื้นขึ้นจะกลับทรุดโทรมลงไปอีก ถ้ากำลังรี้พลอ่อนแอลง ก็คงรักษาอาณาเขตที่ขยายออกไปไว้ไม่ได้ หรือว่าอีกอย่างหนึ่งโดยย่อ สมเด็จพระนเรศวรทรงพระราชดำริอย่างนักรบ แต่สมเด็จพระเอกาทศรถทรงพระราชดำริอย่างรัฐบุรุษ จึงเลิกทัพกลับมา

  ข้างฝ่ายพม่าเมื่อกองทัพไทยกลับมาแล้ว พระเจ้าอังวะก็รวบรวมเมืองไทยใหญ่ได้ดังปรารถนา แต่เมื่อกลับจากเมืองไทยใหญ่พระเจ้าอังวะนะยองรามก็ถึงพิราลัยในกลางทาง ยังไม่ทันถึงเมืองอังวะ พวกท้าวพระยาข้าราชการพม่าจึงยกราชบุตรองค์ใหญ่ขึ้นเป็นพระเจ้าอังวะ พระเจ้าอังวะองค์นี้มีปรีชาสามารถคิดการขยายอาณาเขตตามรอยพระราชบิดาต่อมา ฝ่ายพระสังกะทัตราชบุตรซึ่งได้ราชสมบัติเป็นพระเจ้าตองอูก็กลัวพระเจ้าอังวะจะมาตีเมืองตองอูและได้มาขอเป็นประเทศราชขึ้นกรุงศรีอยุธยาตามที่พระมหาเถรเสียมเพรียมได้แนะนำไว้แก่บิดา ขณะนั้นเมืองสิเรียม ซึ่งพระเจ้ายักไข่ได้ไปเมื่อหย่าทัพกับพระเจ้าตองอู ก็มีเรื่องราวความเป็นไปเกิดขึ้นเช่นกัน ด้วยเมืองสิเรียมนั้นเป็นเมืองท่า มีเรือกำปั่นไปมาค้าขายบริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ พระเจ้ายักไข่เห็นจะเกรงว่าพระยาทะละอุปราชของไทยที่เมืองเมาะตะมะจะไปตีเมืองสิเรียม จึงให้ฝรั่งโปรตุเกสคนหนึ่ง ชื่อฟิลิป เดอ บริโต คุมกำปั่นรบ 3 ลำ กับไพร่พลรบ 3,000คน อยู่รักษาเมืองสิเรียม อยู่มา เดอ บริโต ได้พวกโปรตุเกสมาเป็นกำลังตั้งแข็งเมือง พระเจ้ายักไข่ให้พระมหาอุปราชาราชบุตรยกกองทัพลงมาตีเมืองสิเรียม แต่มารบแพ้ เดอ บริโตจับพระมหาอุปราชาได้ พระเจ้ายักไข่ก็ต้องไถ่พระมหาอุปราชาด้วยทัพสัญญายอมให้เมืองสิเรียมแก่ เดอ บริโต เมื่อปีเถาะ พ.ศ. 2146 เดอ บริโต เกรงพระเจ้ายักไข่จะหาเหตุมาแก้แค้นเมื่อภายหลัง จึงมาขอขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยา ตอนนั้น เมืองมอญทั้งปักษ์ใต้และฝ่ายเหนือก็มาเป็นเมืองขึ้นกรุงศรีอยุธยาทั้งหมด

  การที่สมเด็จพระนเรศวรทรงทำสงครามจึงได้ผลในที่สุด ทั้งสามารถทำลายอานุภาพเมืองหงสาวดีมิให้เป็นมหาประเทศ และกู้เมืองไทยให้คืนเป็นอิสระ แล้วได้เป็นมหาประเทศมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลยิ่งกว่าเคยมีมาแต่ก่อน หรือในภายหลังต่อมา

  เมื่อสมเด็จเอกาทศรถเสด็จกลับมาถึงพระนคร ทำพระราชพิธีราชาภิเษกแล้ว ให้สร้างพระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวร ในหนังสือพระราชพงศาวดารว่าเป็นงานใหญ่อย่างมโหฬารยิ่งกว่างานพระบรมศพที่เคยมีมาแต่ก่อน และมีเจ้าประเทศราชและเจ้าเมืองต่างๆซึ่งเป็นข้าขอบขัณฑสีมามาถวายบังคมพระบรมศพมากกว่ามาก ความที่ว่านี้พึงเห็นได้ว่าเป็นความจริง เพราะเมื่อสมเด็จพระนเรศวรเสด็จสวรรคตทรงเป็นพระเกียรติเป็น พระเจ้าราชาธิราช บริบูรณ์ทุกสถาน

  กรุงศรีอยุธยานั้นในยุคหลังจากสมเด็จพระนเรศวรก็มีพระมหากษตริย์สืบต่อมาอีกหลายพระองค์จนกระทั่งประมาณ 50 ปีต่อมาก็มาถึงยุคสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นอีกยุคสมัยหนึ่งที่เมืองไทยเจริญรุ่งเรืองขีดสุดทั้งด้านการค้าพาณิชย์และการทหารถึงขนาดนำกำลังไปบุกพม่าได้อีกคราวหนึ่งและมีแสนยานุภาพทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ แต่หลังจากสิ้นยุคของพระองค์แล้ว บ้านเมืองไทยเรากลับเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วเพราะเพียงแค่ 70 กว่าปีหลังจากนั้นก็ถึงกับเสียกรุงครั้งที่2 แม้แต่พม่าเองยังแปลกใจเพราะไม่เคยคิดว่าจะลุกล้ำเข้ามาในเมืองไทยอย่าง่ายดายเช่นนี้ จึงยิ่งได้ใจบุกเข้าเรื่อยๆแบบกองโจร สุดท้ายจึงนำกำลังเหนือ-ใต้ภายใต้ผู้นำชื่อเนเมียวสีหบดีและมังมหานรธา เข้ามายึดครองกรุงศรีอยุธยาได้อีกครั้งหนึ่งในสมัยพระเจ้ามังระแห่งกรุงอังวะเมื่อปีพ.ศ. 2310 และเป็นครั้งที่กรุงศรีอยุธยาถูกย่ำยีอย่างยับเยินที่สุดในประวัติศาสตร์ บ้านเมืองถูกเผาพินาศย่อยยับ ลูกเมียล้วนถูกย่ำยีฉุดคร่าข่มขืนไม่เว้นแต่ละวัน  ผู้ชายถูกเกณฑ์ไปเป็นข้าทาสของพม่า วัดวาอารามปราสาทราชวังถูกเผาไม่มีมีชิ้นดีเพียงเพราะข้าศึกต้องการทองคำที่หุ้มพระพุทธรูป แต่สถานการณ์สร้างวีรบุรุษยังคงเป็นสัจธรรมสืบมา เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงนำกองทหารไม่กี่ร้อยคนฝ่าวงล้อมทัพพม่าออกไป ซึ่งแสดงถึงความเด็ดเดี่ยวของพระองค์และกองทหาร เพราะหากถูกทหารพม่าล้อมหน้าล้อมหลังได้ก็หมายถึงต้องตายกันหมด เมื่อผ่านไปได้แล้วก็ถือว่าเป็นบุญญาธิการของพระองค์ ต่อมาก็ทรงรวบรวมกำลังขับไล่พม่าออกไปได้ภายในไม่เกิน 1 ปีและได้ราชาภิเษกเป็นสมเด็จพระบรมราชาที่4ตามพงศาวดารฉบับพระราชหัตเลขาหรือในที่รู้จักคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเอง

  -----จบตอนที่30-----


  หมายเหตุ-การที่ผมเรียบเรียงมาให้เพื่อนๆได้อ่านไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการค้าหรือธุรกิจแอบแฝงใดๆ ผมหวังแต่เพียงเพื่อเป็นการเผยแพร่ประวัติศาสตร์ของพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งในอดีตที่ต่อสู้เพื่อผืนแผ่นดินไทยเพื่อลูกหลานคนไทยเราทุกคน ซึ่งคนไทยทุกคนควรน้อมระลึกถึงคุณความดีของพระองค์ท่าน และก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คนไทยและเกิดความรักและภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยครับ

  รายละเอียดเพิ่มเติมและภาพต่างๆ หนังตัวอย่าง รวมทั้งตอนเก่าๆดูได้ที่นี่นะครับ
  http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=oillover&group=7

  จากคุณ : คนรักน้ำมัน - [ 2 เม.ย. 50 06:59:11 ]


 
 


หน้าหลัก แจ้งลบ bookmark ส่งต่อกระทู้ พิมพ์ โหวตกระทู้ เก็บเข้าคลังกระทู้ กระทู้ก่อนหน้า กระทู้ถัดไป

[กติกามารยาท] [Help & FAQ
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่

คลิกเพื่อเลือก : โพสไฟล์ประกอบ / วาดภาพประกอบ / โพสคลิปวิดีโอ
ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)
แตกประเด็น : ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่

  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ และวาดภาพประกอบ Preview ไม่ได้)  
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom