รหัสทางไกล 02   
 อ.เมือง
ชื่อร้านอาหาร สถานที่ โทรศัพท์
กุ้งเต้นปทุม 487/7 หมู่ 4 ถ.กรุงเทพฯ-ปทุมธานี 581-5316
กุ้งเต้นพิชชิ่งฮัท 113/1 เชิงสะพานนนทบุรี  
กุ้งเต้นอึ้งจั้วกี่ 12 ถ.เทศบาลสัมพันธ์ 581-6166
โกซี 170-176 ถ.เจริญผลวัฒนา ต.บางปรอก ตลาดเจริญผลวัฒนา 581-6350
บัวทอง 42/1 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว  
ศรีไทยเจริญ 14 ถ.ปทุมรัตน์ 1  
อิ๊กคิวสุกี้ 6/8 ถ.ปทุมสัมพันธ์  
 อ.คลองหลวง
ชื่อร้านอาหาร สถานที่ โทรศัพท์
กังเจียมทู้ 99 ถ.พหลโยธิน หมู่ที่ 7 ต.คลองหนึ่ง 516-9715-6
คลองหลวง 54/2 กม.ที่ 39 พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง  
อาหารที่มีชื่อเสียง ของจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ กุ้งเต้น ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต นอกจากนี้ ปทุมธานียังเป็นแหล่ง ปลูกส้มเขียวหวาน มากที่สุด จังหวัดหนึ่งของประเทศไทย

^ back to top