รหัสทางไกล 044   
 อาหารไทย
ชื่อร้านอาหาร สถานที่ โทรศัพท์
ครัวคุณย่า ถ.เดชอุดม 274499
ซี แอนด์ ซี 86/1 ถ.สืบศิริ 258100 -2
ไทยโภชนา 3051-2 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ 242280
ลานลูกไม้ 309 ซ.กิ่งสวายเรียง ถ.มุขมนตรี 253281
 อาหารจีน
ชื่อร้านอาหาร สถานที่ โทรศัพท์
เจ้าสัว ในโรงแรมอาร์.ซี.เอ็น ถ.มุขมนตรี 255561
ดิ เอ็มเพรส ในโรงแรมรอยัลปริ้นเซส ถ.สุรนารายณ์ 256629 -35
ดิ อิมเพอเรอ ในโรงแรมสีมาธานี ถ.มิตรภาพ 213100
เดอะ เลเจ้นด์ ในโรงแรมราชพฤกษ์แกรนด์ ถ.มิตรภาพ 261277
 อาหารไทย-จีน
ชื่อร้านอาหาร สถานที่ โทรศัพท์
กุ้งหลวง 105/9-10 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ 252564
จุฑามาศ 179 ซ.ปาริชาติ ถ.มิตรภาพ 211439
โภคภัณฑ์ 98-102 ถ.อัษฎางค์ 242568
เล่าเชื้อเลิศรส 105/3-4 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ 246679
เสียว เสี้ยว 77 ถ.บัวรอง 243180 , 242863
สวนมะยม 335-339 ถ.โพธิ์กลาง 244802
สวนลำใย ซ.ปาริชาติ ถ.มิตรภาพ 246926
สวนสามหญิง หลังวัดบ้านเดื่อ ถ.มิตรภาพ 395491 -2
 อาหารยุโรป
ชื่อร้านอาหาร สถานที่ โทรศัพท์
ออลอเมริกันกริลล์ 67/2 ถ.เดชอุดม 256403
อังเคิล ถ.สืบศิริ  
 อาหารไทย-จีน-ยุโรป
ชื่อร้านอาหาร สถานที่ โทรศัพท์
คลาสสิคสเต็ก ถ.สืบศิริ 215232
ดอกส้ม 130 ถ.ชุมพล 252020
ดับเบิ้ลทรี ในโรงแรมราชพฤกษ์ ถ.มิตรภาพ 261277
ต้นส้ม 125-129 ถ.วัชรสฤษดิ์ 252275
เท็กซัสซาลูน แอนด์ สเต็กเฮาส์ 157/2-4 ถ.มิตรภาพ 312528
ในเรือน ในโรงแรมสีมาธานี ถ.มิตรภาพ 213100
บ้านแก้ว 105/17-19 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ 258664
ลิสา 95/1-4 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ 242279
สวนผัก 540 ถ.ชุมพล 255877 -8
 อาหารพื้นเมืองอีสาน
ชื่อร้านอาหาร สถานที่ โทรศัพท์
ไก่ย่างวัดป่าสาละวัน ถ.สืบศิริ หลังวัดป่าสาละวัน 259592
ราชาส้มตำ ถ.สุรนารี  
สวนสิน ถ.วัชรสฤษดิ์ 243636
สำราญลาภ ถ.วัชรสฤษดิ์ 241472
สืบศิริ ถ.สืบศิริ 253889
 ร้านอาหารในอำเภอพิมาย
ชื่อร้านอาหาร สถานที่ โทรศัพท์
ใบเตย (ใกล้อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย) 471725
ริมมูล (ใกล้อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย) 471232, 471692

^ back to top