Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  

 
Guide line ที่จะลองใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการรักษาบรรยากาศในเว็บบอร์ด

  • Guide line นี้ ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เมื่อทีมงานได้รับรายงานกระทู้ไม่เหมาะสมจากสมาชิก โดยกดไอคอนรูปถังขยะ ซึ่งจะเป็นด่านหน้าในการรักษาบรรยากาศในการใช้งานเว็บบอร์ด

  • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใน กฏ กติกา มารยาท Guide line นี้ พยายามกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม และสร้างความสบายใจให้กับทุกฝ่ายในการใช้บอร์ดอย่างมี กติกา มารยาท เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นกันได้โดยราบรื่น

  • Guide line นี้จะไม่มีวันครบถ้วนสมบูรณ์ จะมีกรณีอื่นๆ ที่ต้องเพิ่มในอนาคต หรือต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินการให้สอดคล้องกับความเป็นจริง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมภายนอกได้เสมอ โดยในกรณีที่มีความก้ำกึ่ง ในข้อปฏิบัติตาม Guide line ทางเว็บจะเปิดช่องทางให้นำเสนอ และหาวิธีการในการขอมติ ที่ตรงใจท่านสมาชิกต่อไป

  • รูปแบบในการเขียน Guide line ด้านล่างจะพยายามให้อยู่ในรูปแบบดังนี้

    [ลักษณะของปัญหา -> แนวทางในการปฏิบัติต่อข้อความ -> แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้เขียนข้อความ]Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com