โปรแกรมสื่อสารระหว่างสมาชิกพันทิป.คอม


[ข้อตกลงและข้อควรปฏิบัติ]

หลังไมค์ คือ  
 
 

 

       โปรแกรมที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิก pantip.com เพื่อให้สมาชิกสามารถ รับ – ส่ง ข้อความกับสมาชิกท่าน อื่นๆ ได้โดยตรง

 

 

   

วิธีการใช้งานหลังไมค์  
 
 

       สมาชิก Pantip.com สามารถใช้งานหลังไมค์ได้ทันที เมื่อคุณ Login สมาชิกเว็บไซต์ Pantip.com เรียบร้อยแล้ว โดยการคลิก "ส่งข้อความ" หรือ "กล่องข้อความ" เพื่อ ส่ง - รับ ข้อความ แต่หากคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิกเว็บไซต์ Pantip.com สามารถสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ Pantip.com ได้ที่ http://www.pantip.com/members/signup (ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ)

 

   

วิธีการส่งข้อความ  
 
 

1. คลิก "ส่งข้อความ" จากหน้า Login หรือ คลิก "ส่งข้อความ – หลังไมค์" จากหน้า My Pantip

หน้า Login

หน้า My Pantip

หรือคลิกรูปอมยิ้ม ที่อยู่หลังนามแฝงของสมาชิก ที่คุณต้องการส่งข้อความถึง จากในกระทู้

หน้ากระทู้

 

2. ระบบจะเข้าสู่หน้า "Write Messages" และคุณสามารถส่งข้อความได้ตามขั้นตอน ดังนี้

1. ใส่ชื่อนามแฝงผู้รับ หรือเลือกชื่อจาก contact list (หากคลิกส่งข้อความจากรูปอมยิ้ม นามแฝงผู้รับ จะปรากฎขึ้นอัตโนมัติ)

2. พิมพ์ข้อความ

3. หากคุณต้องการใช้บริการแสดงภาพการ์ตูนในข้อความ คลิก

4. กด "send" เพื่อส่งข้อความ

 

 

   

  วิธีการรับข้อความ  
 
 
       คุณสามารถรับข้อความได้โดยการคลิก "กล่องข้อความ" จากหน้า login หรือ คลิก "กล่องข้อความ - หลังไมค์" จากหน้า my pantip (ดังภาพตัวอย่างหน้า login และ หน้า my pantip ในข้างต้น) และเมื่อมีข้อความใหม่เข้ามา "กล่องข้อความ" จะเปลี่ยนเป็น "มีข้อความใหม่"

 
 
   

หลังไมค์ มีอะไรบ้าง  
 
 
 
 
 1. ข้อตกลงและข้อควรปฏิบัติ : กฏ กติกา การใช้หลังไมค์ที่สมาชิกควรทราบ
 2. แสดงจำนวนพื้นที่ทั้งหมดที่สามารถเก็บข้อความได้ และพื้นที่ทั้งหมดที่ใช้ไป
 3. Select All : จัดการกับข้อความทั้งหมดในคราวเดียวกัน
 4. Delete Select : ลบข้อความที่เลือก
 5. Inbox : กล่องรับข้อความ
 6. Outbox : กล่องข้อความส่งออกที่เลือกเก็บไว้
 7. Contact List : บันทึกรายชื่อเพื่อนสมาชิก
 8. ส่งข้อความ : สำหรับส่งข้อความถึงสมาชิกท่านอื่น
 9. From : ชื่อสมาชิกที่ส่งข้อความเข้ามา
 10. ข้อความ : ข้อความที่ผู้อื่นส่งมา
 11. ADD : เพิ่มชื่อเพื่อนสมาชิกไว้ใน Contact List
 12. Ignore : เพิ่มชื่อปฏิเสธการรับข้อความจากสมาชิกดังกล่าว
 13. Reply : ตอบข้อความกลับ
 14. Forward : ส่งข้อความต่อให้เพื่อนสมาชิกคนอื่น
 15. ค้นหา Inbox : ค้นหาข้อมูลใน Inbox
 16. ค้นหาชื่อผู้ส่ง : ค้นหาจากชื่อผู้ส่ง
 17. ค้นหาข้อความ : ค้นหาจากข้อความ
 18. Search : สำหรับค้นหา

 

   

  วิธีจัดการ contact list  
 
 

       การเพิ่มชื่อใน contact list

1. คลิก "contact list"

หรือ คลิก "ADD"

 

2. เพิ่มนามแฝงของสมาชิกที่คุณต้องการใน contact list หน้า "Add contact list"

 
 

รายชื่อสมาชิกที่คุณใส่ในหน้า Add contact list จะปรากฎใน contact list

 

       การเพิ่มกลุ่ม (Add Group)

1. คลิกหน้าชื่อของสมาชิกที่คุณต้องการใส่ในกลุ่ม

2. คลิก "Add Group"

3. พิมพ์ชื่อกลุ่ม

4. คลิก "save" เพื่อบันทึกการเพิ่มชื่อกลุ่ม

 

 

       การแก้ไขกลุ่ม

  1. คลิก "แก้ไข" ที่อยู่ตรงกับชื่อกลุ่ม

2. หากต้องการเพิ่มชื่อเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม คลิก ชื่อสมาชิกใน "contact list" คลิก "add"

3. หากต้องการเอาชื่อสมาชิกออกจากลุ่ม คลิก ชื่อสมาชิกใน "Member in Group" คลิก "move"

4. คลิก "save" เมื่อต้องการบันทึกการแก้ไข

 

 
   

วิธีการใช้ Ignore  
 
 

       Ignore มีไว้สำหรับการแบนข้อความของสมาชิกที่ท่านไม่ต้องการรับ ซึ่งมีวิธีการใช้ดังนี้

1. คลิกเครื่องหมาย "Ignore" หลังชื่อของสมาชิกคนที่ท่านต้องการ Ignore

หรือ เพิ่มชื่อสมาชิกที่ต้องการใน "contact list" แล้วเลือก "Ignore"

2. เครื่องหมาย "Ignore" จะปรากฎหน้าชื่อของสมาชิกที่ท่าน Ignore ในหน้า  "Contact List" ซึ่งแสดงว่าท่านจะไม่ได้รับข้อความที่ส่งมากจากสมาชิกท่านนี้แล้ว

 

       การยกเลิก Ignore

1. คลิก "ช่องสี่เหลี่ยม" หน้าชื่อของสมาชิกที่ท่านต้องการยกเลิก Ignore

2. คลิก "No Ignore"

 

หมายเหตุ : กรณีที่ท่าน Ignore สมาชิกท่านอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ ทำให้สมาชิกดังกล่าว ไม่สามารถส่งข้อความถึงท่านได้ ท่านสามารถตรวจสอบใน contact list เพื่อยกเลิกการ Ignore ชื่อสมาชิกที่ต้องการได้