Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของผู้สูงวัยกับการเรียนรู้อินเทอร์เน็ต vote  

ทศพนธ์  นรทัศน์
thossaphol@ictforall.org
ชมรม ICT for All

เวทีประชุมวิชาการ เรื่อง “แนวทางสู่การเข้าถึงผู้สูงวัยที่ยังเข้าไม่ถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต | ICT for All Symposium on “Reach The Unreached And Bridge The Digital Divide for Elderly People” ณ ห้องบรรยาย 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคาร SM Tower ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จัดโดยชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มผู้สูงวัยโดยตรง รวมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  ผลการประชุมในครั้งนี้ จะนำไปสู่การจัดทำนโยบายสาธารณะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี สารสนเทศและความรู้ในกลุ่มผู้สูงวัย เพื่อยกระดับ Information Literacy และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยให้เพิ่มสูงขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สูงวัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมจำนวน 35 คน (เนื่องจากในวันดังกล่าวเกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก ทำให้ไม่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่วมงานของหลายท่าน จากผู้ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานจำนวน 50 คน)

ก่อนที่พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการจะเริ่มขึ้น ทศพนธ์ นรทัศน์ ผู้ประสานงานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน ได้เรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านน้อมจิตถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง กอปรด้วยพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายทั่วทิศานุทิศ หมู่ปัจจามิตรที่หวังประทุษร้ายต่อพระบรมเดชานุภาพ จงพ่ายแพ้แก่ทศพิธราชธรรมจรรยาที่ทรงบำเพ็ญมา

การจัดกิจกรรมของชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เพราะว่าชมรมฯ เป็นองค์กรภาคประชาชนที่มิได้มีแหล่งทุน หรืองบประมาณสนับสนุน หากแต่ค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดงานในครั้งนี้ ก็ล้วนมาจากเงินที่ทุกท่านได้กรุณาจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และมีผู้ร่วมบริจาคบางส่วน รวมทั้งได้รับความกรุณาด้านการประชาสัมพันธ์จากหนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์เราคิดอะไร ThaiNGO.org ได้รับความอนุเคราะห์เอกสารเผยแพร่จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชมรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย (OPPY) ธนาคารกสิกรไทย จึงนับได้ว่างานในวันนี้เป็นของภาคประชาชน โดยภาคประชาชน และเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่น่ายินดีว่าผู้เข้าร่วมบางท่านได้เสียสละทั้งเวลาและทุนทรัพย์เดินทางมาจากต่างจังหวัด อาทิ บุรีรัมย์ นครราชสีมา รวมถึงคุณยายวัย 83 ปี อย่าง พญ.ดวงมณี วิเศษกุล ที่กรุณามาร่วมการประชุมด้วยความตั้งใจ แม้สุขภาพในวันอันยาวนานจะไม่อำนวยนัก คุณยายบอกว่า “…ได้รับความรู้ที่ดีมาก…เมื่อไหร่จะมีกิจกรรมอย่างนี้อีก” นับเป็นกำลังใจที่ดีมากของผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้

จากคุณ : hs4hhnl
เขียนเมื่อ : 28 ต.ค. 52 09:44:13
[ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่] [กติกามารยาท] [Help & FAQ] 
 
ความคิดเห็น :
  PANTIP Toys
จัดรูปแบบ :
ไฟล์ประกอบ :
  Help
ชื่อ :
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com