ระบบคะแนนสมาชิก Pantip-Cafe (PantipMember Point)


สรุปการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ต่างจากช่วงทดลอง

ช่วงทดลอง (27 ส.ค. - 30 ก.ย. 51)
ช่วงใช้งานจริง (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 51 เป็นต้นไป)
สมาชิกแต่ละคน มีโอกาสได้คะแนน Point 300 คะแนน/เดือน คะแนน Point ที่สมาชิกแต่ละคนได้ จะขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมในเว็บ ซึ่งมีช่วงคะแนนที่ 100-1,000 คะแนน/เดือน โดยทางเว็บจะเป็นผู้ประเมินว่า แต่ละคนจะได้คะแนน Point กี่คะแนน ในแต่ละเดือน ซึ่งแต่ละเดือนก็อาจจะได้คะแนนไม่เท่าเดิม
แปลงคะแนน Prize เป็น Point ให้ไม่เกิน 30 คะแนน/เดือน ในเดือนถัดไป ไม่มีการแปลงคะแนน Prize เป็น Point เพราะจากการสังเกตช่วงทดลองระบบ พบว่าเมื่อมีการแปลงคะแนน Prize เป็น Point ถึงแม้จะแปลงคะแนนเพียงบางส่วน แต่มีผลต่อการเบี่ยงเบนวัตถุประสงค์ในการให้คะแนน เพราะให้คะแนนเพื่อหวังผล เรื่องการแลกของรางวัล และใช้เป็นช่องทางในการโอนคะแนนระหว่างกันได้ ทางเว็บจึงกำหนดให้ คะแนน Prize ซึ่งได้จากคนอื่น ไม่มีผลเกี่ยวข้องกับคะแนน Point ที่สามารถนำไปแลกของรางวัล
แจ้งว่าจะแสดงการจัดอันดับ ผู้ได้คะแนน Prize สูงสุดในแต่ละห้อง ไม่มีการจัดอันดับ คะแนน Prize เพราะไม่ต้องการให้เกิดความพยายามแข่งขันกันระหว่างสมาชิก หรือเกิดความกดดันในการใช้งาน แต่จะพิจารณาตอบแทนคืน โดยให้สิทธิ์พิเศษอย่างอื่นแทน

หมายเหตุ :

 • เดือน ต.ค. 51 - ก.ย. 52 ทางเว็บยังทำระบบประเมินผลการมีส่วนร่วมของสมาชิกแต่ละคนไม่เสร็จ จึงจะให้คะแนน Point แต่ละคน เดือนละ 500 คะแนน
 • เดือน ต.ค. 52 เริ่มให้คะแนน Point จากการประเมินการมีส่วนร่วมในเว็บ  เว็บพันทิปได้พัฒนา ระบบคะแนนสมาชิก (PantipMember Point) เพื่อกระตุ้นให้สังคมการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลในเว็บพันทิป พัฒนามากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์กับผู้ใช้งานมากที่สุด โดยต้องการให้เพื่อนสมาชิก ช่วยกันคัดเลือกและส่งเสริมเนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล อย่างมีคุณภาพ และเพื่อให้เจ้าของข้อความรู้สึกมีกำลังใจ ที่จะแบ่งปันข้อมูลดีๆ ให้กับคนอื่น จึงขอความร่วมมือจากเพื่อนสมาชิก ให้คะแนน Give โดยพิจารณาที่ข้อความ ไม่ใช่ตัวบุคคล และร่วมกันสร้างมาตรฐานการให้คะแนน Give เพื่อให้ระบบคะแนนสมาชิกสัมฤทธิ์ผล เกิดประโยชน์กับสังคมพันทิปมากที่สุด

  รวมทั้งทางเว็บ ต้องการใช้ระบบคะแนนสมาชิกนี้ เป็นช่องทางหนึ่งในการตอบแทนน้ำใจ คืนให้กับสมาชิกที่เข้ามาใช้งานในเว็บเป็นประจำสม่ำเสมอ จึงพัฒนาระบบนี้ขึ้น เพื่อให้สมาชิกสามารถนำคะแนนที่ได้จากการมีส่วนร่วมในเว็บ มาแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลได้

  โดยระบบนี้จะใช้งานเฉพาะในส่วน PANTIP-CAFE จะไม่เกี่ยวข้องกับระบบคะแนนของเว็บบอร์ด PANTIP-TECH-EXCHANGE ซึ่งมีระบบคะแนนของ TECH-EXCHANGE เองอยู่แล้ว รวมทั้งมีรูปแบบคะแนนและรายละเอียดที่ต่างกัน

  คะแนนสมาชิก Pantip-Cafe มี 3 แบบ

 • ประเภทคะแนน
  วิธีได้คะแนน
  วิธีใช้คะแนน
  อายุคะแนน
  Give ทางเว็บให้ฟรีกับสมาชิก สำหรับนำไปมอบให้สมาชิกคนอื่น เพื่อแสดงว่า ชื่นชอบข้อความที่โพส/ตอบในกระทู้ ว่าตอบกระทู้ดี ได้ฟรีอัตโนมัติ 100 คะแนน/เดือน นำคะแนนไปให้สมาชิกคนอื่น ผ่านข้อความในกระทู้ โดยคลิก ที่ข้อความ คะแนนที่เหลือ จะถูกลบทิ้งทุกสิ้นเดือน
  Prize ได้รับจากสมาชิกคนอื่น เมื่อคุณโพส/ตอบกระทู้ (คือคะแนน Give ที่คนอื่นให้นั่นเอง) ได้จากสมาชิกคนอื่น *** ไม่สามารถ นำไปแลกของรางวัล แต่ทางเว็บอาจจะพิจารณา ให้สิทธิ์พิเศษบางอย่างในอนาคต *** ทางเว็บจะเก็บบันทึกไว้ เพื่อพิจารณาในอนาคต
  Point ทางเว็บจะให้ฟรีกับสมาชิก ที่ยังเข้ามาใช้งานอย่างสม่ำเสมอ และมีส่วนร่วมในเว็บเป็นอย่างดี ในแต่ละเดือน ต้องเข้ามาคลิก Get Monthly Point วันใดก็ได้ ในแต่ละเดือนเอง โดยคะแนนที่แต่ละคนได้ จะขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมในเว็บ ช่วงเดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีช่วงคะแนน 100-1,000 คะแนน/เดือน นำไปใช้แลกของรางวัล หรือสิทธิ์พิเศษในเว็บได้ คะแนนที่เหลือในแต่ละเดือน สามารถเก็บสะสม ไว้ใช้ในเดือนต่อไปได้ (อาจกำหนดคะแนนสูงสุด ที่สามารถสะสมได้ ในภายหลัง)

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  - สมาชิกสามารถเข้ามาตรวจสอบ คะแนนสมาชิกของตัวเอง ได้ที่ส่วน คะแนนสมาชิก ที่ MY PANTIP ใน PANTIP-CAFE
  - คะแนน Give ให้จำกัดเพียง 100 คะแนน/เดือน เท่านั้น เพื่อให้สมาชิกตัดสินใจเลือกให้คะแนน กับข้อความที่พอใจมากที่สุดจริงๆ ซึ่งคาดว่าจะส่งให้คะแนนที่มีจำกัดมีคุณค่าสูงสุด และช่วยสร้างมาตรฐานที่เหมาะสม ให้กับข้อความที่ได้คะแนน Give (เลือกให้คะแนนได้ไม่เกิน 100 ข้อความ/เดือน)
  - สมาชิกที่มีส่วนร่วมในเว็บน้อย จะมีโอกาสได้คะแนน Point อย่างน้อย 100 คะแนน/เดือน ส่วนสมาชิกที่มีส่วนร่วมในเว็บเป็นอย่างดี จะมีโอกาสได้คะแนน Point สูงสุดไม่เกิน 1,000 คะแนน/เดือน
  - ทางเว็บสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผย วิธีและรายละเอียดการประเมินผลการให้คะแนน Point กับสมาชิก เพื่อป้องกันการปั่นคะแนนให้ตัวเอง
  - การ Get Monthly Point ทำได้เพียงเดือนละ 1 ครั้ง โดยในแต่ละเดือน หากสมาชิกไม่เข้ามา Get Monthly Point ก็จะอดคะแนน Point ของเดือนนั้นไปเลย ไม่สามารถขอคะแนนภายหลังได้

  - สมาชิกสามารถมอบคะแนน Give ให้สมาชิกคนอื่น เพื่อแสดงว่า ชื่นชอบข้อความ ได้โดยคลิก ของแต่ละข้อความในกระทู้ที่ต้องการ โดยสามารถเลือกให้คะแนนได้ 1-3 คะแนน/ข้อความ เมื่อให้คะแนนแล้ว จะมีชื่อของผู้ที่ Give คะแนนให้แสดงใน ถูกใจ ท้ายข้อความนั้น ว่ามีใครให้คะแนนบ้าง (ไม่โชว์คะแนน)  - เจ้าของข้อความ สามารถทราบว่าได้คะแนน Give จากข้อความใดบ้าง โดยเลือกดูได้ที่ [คะแนน Prize แต่ละเดือน] ซึ่งจะมี link ไปยังข้อความทั้งหมดของตัวเอง ที่ได้คะแนน
  - สามารถให้คะแนน Give ในแต่ละข้อความ ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนคะแนน หรือยกเลิกการให้คะแนนที่ให้ไปแล้วได้
  - สามารถให้คะแนน Give ได้ไม่จำกัดข้อความ (ให้สมาชิกคนเดิมได้) จนกว่าคะแนน Give ที่มีอยู่จะหมด
  - ไม่สามารถให้คะแนน Give ข้อความของตัวเอง หรือให้กับสมาชิกแบบ Mobile Register ได้
  - คะแนนที่ Give ให้ จะกลายเป็นคะแนน Prize ของผู้รับ
  - คะแนน Prize จะไม่มีการแปลงเปลี่ยนเป็นคะแนน Point เพราะจากการสังเกตช่วงทดลองระบบ พบว่าเมื่อมีการแปลงคะแนน Prize เป็น Point ถึงแม้จะแปลงคะแนนเพียงบางส่วน แต่มีผลต่อการเบี่ยงเบนวัตถุประสงค์ในการให้คะแนน เพราะให้คะแนนเพื่อหวังผลเรื่องการแลกของรางวัล และใช้เป็นช่องทางในการโอนคะแนนระหว่างกันได้ ทางเว็บจึงกำหนดให้ คะแนน Prize ซึ่งได้จากคนอื่น ไม่มีผลเกี่ยวข้องกับคะแนน Point ที่สามารถนำไปแลกของรางวัล
  - ดูกำหนดเวลาของคะแนน Prize ที่ได้ว่าเป็นของเดือนไหน ตามเวลาที่ได้คะแนน ไม่ใช่เวลาของข้อความ/กระทู้
  - ข้อความ/กระทู้ ที่ถูกลบ ไม่มีผลกับคะแนน Prize ที่ได้ไปแล้ว
  - จะไม่มีการจัดอันดับผู้ได้คะแนน Prize เพราะไม่ต้องการให้เกิดความพยายามแข่งขันกันระหว่างสมาชิก หรือเกิดความกดดันในการใช้งาน
  - สงวนสิทธิ์ใช้ระบบคะแนนสมาชิก กับสมาชิกทุกคน ยกเว้นสมาชิกแบบ Mobile Register ด้วยเหตุผลเดียวกับการสงวนสิทธิ์เรื่อง การโหวตกระทู้, การใช้งานระบบไฟเขียว-ไฟแดง เพราะเป็นการสมัครที่ยืนยันผ่านเบอร์มือถือ ซึ่งทางเว็บไม่สามารถควบคุม เรื่องการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนจากบุคคลเดียวกันได้
  - สงวนสิทธิ์ในการยืม/ยก/โอนคะแนนระหว่างสมาชิก หรือการขอคะแนนจากชื่อสมาชิกที่ยกเลิกไปแล้วคืน
  - สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขคะแนนสมาชิก หากตรวจสอบพบว่ามีการใช้คะแนนไม่เหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ในระบบคะแนนสมาชิกในภายหลัง


  การใช้คะแนน Point แลกรางวัล

  - สมาชิกสามารถเข้ามาดูรายการของรางวัลทั้งหมด, ดูสถานะการใช้คะแนน Point, ดูรางวัลที่เคยได้รับ และใช้คะแนน Point เพื่อแลกของรางวัลได้ที่ส่วน คะแนนสมาชิก ที่ MY PANTIP ใน PANTIP-CAFE

  - สมาชิกแต่ละคน สามารถนำคะแนน Point ที่มีมาแลกของรางวัลหรือสิทธิ์พิเศษที่ทางเว็บจัดไว้ได้ โดยสามารถแลกได้ตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้ หากมีคะแนนพอให้แลก
  - ในแต่ละรายการของรางวัล ทางเว็บจะบอกเงื่อนไขต่างๆ ในการแลกของรางวัลให้ทราบ เช่น จำนวนรางวัลที่มี, จำนวนคะแนนใช้แลก, จำนวนรางวัล/สมาชิก, ระยะเวลาแลกรางวัล, วิธีการให้รางวัล (รูปแบบการใช้คะแนนแลก)

  - ของรางวัลบางรายการ หากไม่ระบุระยะเวลาแลกรางวัล แสดงว่ายังไม่มีกำหนดสิ้นสุดแน่นอน ยังเปิดให้แลกไปเรื่อยๆ และจะปิดการแลกทันทีเมื่อต้องการ
  - ของรางวัลบางรายการ หากทางเว็บกำหนดให้แลกคืนได้ จะมีปุ่ม ยกเลิกการแลก สมาชิกสามารถแลกรางวัลคืนได้ โดยจะได้คะแนนที่แลกไว้คืนทั้งหมด
  - ของรางวัลที่แลกแล้ว หากมีปุ่มให้ สละสิทธิ์ สมาชิกสามารถสละสิทธิ์เพื่อคืนรางวัลได้โดยจะได้คะแนนที่แลกไว้คืนครึ่งหนึ่ง
  - รูปแบบการใช้คะแนน Point แลกรางวัล มีรูปแบบต่างๆ เช่น แลกได้เลย, แลกก่อนได้ก่อน, แลกแล้วรอสุ่มรางวัล

  แลกได้เลย
  - หากมีคะแนน Point พอแลก และอยู่ในช่วงกำหนดเวลาที่เปิดให้แลก สามารถแลกรางวัลได้ทันที ที่ปุ่ม แลกรางวัล

  แลกก่อนได้ก่อน
  - โปรแกรมจะแจ้งจำนวนรางวัลที่เหลืออยู่ให้ทราบ
  - หากมีคะแนน Point พอแลก และอยู่ในช่วงกำหนดเวลาที่เปิดให้แลก แล้วจำนวนของรางวัลยังเหลืออยู่ สามารถแลกรางวัลได้ทันที ที่ปุ่ม แลกรางวัล
  - หากผู้ที่แลกรางวัลได้แล้ว ต้องการเปลี่ยนใจไม่รับรางวัล สามารถเลือก สละสิทธิ์ เพื่อคืนรางวัล ระบบจะคืนคะแนนที่แลกไว้คืนให้ครึ่งหนึ่ง
  - หากผู้ที่แลกรางวัลได้แล้ว สละสิทธิ์คืนรางวัล โปรแกรมจะนำของรางวัลที่คืนมา กลับมาเปิดให้แลกได้ใหม่ ดังนั้นจำนวนของรางวัลที่เหลือ 0 แล้ว จึงอาจจะมีเพิ่มให้เแลกได้ในภายหลัง

  แลกแล้วรอสุ่มรางวัล
  - หากมีคะแนน Point พอแลก และอยู่ในช่วงกำหนดเวลาที่เปิดให้แลก สามารถแลกรางวัลได้ทันที ที่ปุ่ม แลกรางวัล
  - หากเป็นของรางวัลที่ทางเว็บกำหนดให้แลกคืนได้ ผู้ที่แลกรางวัลแล้ว สามารถ ยกเลิกการแลก ภายในช่วงระยะเวลาที่ยังเปิดให้แลก โดยจะได้คะแนนคืนทั้งหมด
  - ทีมงานจะแจ้งเวลาสุ่มรางวัลโดยประมาณให้ทราบ เมื่อสุ่มรางวัลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งให้สมาชิกที่แลกรางวัลไว้ทราบ ที่สถานะการใช้คะแนน ว่าคุณเป็นผู้โชคดีจากการสุ่มรางวัล หรือว่าได้สำรอง
  - สมาชิกที่โชคดีจากการสุ่มรางวัล สามารถยืนยันรับรางวัลได้ที่ปุ่ม ยืนยันรับรางวัล แต่หากไม่ได้ยืนยันรับรางวัลภายในกำหนด ระบบจะคืนคะแนนที่แลกไว้ให้คืนทั้งหมด และนำรางวัลไปให้ผู้ที่ได้สำรองแทน
  - สำหรับผู้ที่ได้สำรอง หากไม่ต้องการรอลุ้น สามารถยกเลิกการสำรองทันที ได้ที่ ยกเลิกสำรอง แล้วระบบจะคืนคะแนนที่แลกไว้ให้คืนทั้งหมดทันที
  - หากผู้ที่ยืนยันรับรางวัลแล้ว ต้องการเปลี่ยนใจไม่รับรางวัล สามารถเลือก สละสิทธิ์ เพื่อคืนรางวัล ระบบจะคืนคะแนนที่แลกไว้คืนให้ครึ่งหนึ่ง
  - หากผู้โชคดีจากการสุ่มรางวัล ยืนยันไม่ครบภายในกำหนด หรือ มีผู้ที่ยืนยันรับรางวัลแล้ว เปลี่ยนใจสละสิทธิ์คืนรางวัล ระบบจะเปิดให้คนที่ได้สำรอง ยืนยันรับรางวัลได้แทน ตามจำนวนรางวัลที่เหลือ จนถึงเวลาสิ้นสุด
  - เมื่อสิ้นสุดเวลายืนยันรับรางวัล ผู้ที่ได้สำรองจะได้รับคะแนนคืนทั้งหมด


  - สงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์สมาชิกที่ได้รับรางวัล แต่ถูกระงับสมาชิก
  - การแจ้งข้อมูลรับรางวัล หากไม่สะดวกรับรางวัลเอง สามารถให้ข้อมูลผู้อื่นแทนได้
  - หากผู้ได้รับรางวัล ยืนยันรับรางวัล แล้ว แต่ยืนยันข้อมูลไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง ทางเว็บสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลได้
  - รางวัลที่ให้แจ้งข้อมูลในการรับรางวัล สามารถเข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับรางวัลใหม่ได้ ภายในเวลาที่กำหนด
  - ทั้งนี้หากมีเหตุขัดข้องหรือมีการเปลี่ยนแปลงของรางวัล ทางเว็บจะรับผิดชอบเฉพาะในส่วนของคะแนนเท่านั้น เช่น ผู้สนับสนุนยกเลิกของรางวัล ทางเว็บจะคืนคะแนนให้ แต่ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบจัดหาของรางวัลให้แทน
  - กรณีเป็นของรางวัลที่ทางเว็บต้องจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ หากผู้ได้รางวัลแจ้งข้อมูลรับรางวัลผิดพลาด ทางเว็บส่งไปแล้วไม่ถึงผู้รับ หรือของรางวัลตีกลับ ทางเว็บไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  - ของรางวัลที่ได้รับ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้
  - พนักงานและญาติของพนักงานเว็บไซต์พันทิป.คอม และเว็บไซต์ในเครือ ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น