Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
"อาเศียรวาท" ...มติชน vs แนวหน้า ...มติชน..แนวหน้า...ออนไลน์ vote ติดต่อทีมงาน

คำชี้แจง"มติชน" กรณี "อาเศียรวาท"
 

สืบเนื่องจากมีผู้ตั้งคำถามต่อบทอาเศียรวาท ที่ตีพิมพ์ในมติชน
ฉบับวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมาว่ามีความหมายอย่างไร
มีความกำกวมไม่เหมาะสมหรือไม่


บทอาเศียรวาท มีเนื้อความดังนี้


วันหนึ่งฟ้าสว่างกระจ่างแจ้ง ลมแล้งในใจไห้โหยหาย
ข้าวกล้านาไร่ได้กลิ่นอาย ยามฝนขวนขวายมุ่งหมายมา
วันหนึ่งเมฆคลุ้มเป็นกลุ่มก้อน ลมร้อนลมเย็นเป็นปัญหา
พฤกษ์พุ่มชอุ่มช้ำท่วมน้ำตา ฝันว่าฟ้าสว่างดีอย่างไร

ต่อไปนี้ คือคำอธิบายจากผู้ประพันธ์บทอาเศียรวาทดังกล่าว


"....อาเศียรวาทสองบทนี้ มีความหมายตรงตามตัวอักษรทุกประการ


ด้วยวิธีการเขียนบทกวีที่มีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพ จึงใช้วันฟ้าสว่าง
กับวันฟ้ามืดครึ้ม

วันฟ้าสว่างนั้นแม้แต่ลมแล้งในใจผู้คนที่โหยไห้ก็ยังหาย
ข้าวกล้านาไร่ยังได้กลิ่นอายฝนที่มุ่งหมายมาตกต้องตาม
ฤดูกาลย่อมหมายถึงความสว่างในพระบรมเดชาเมตตาบารมี
ที่ปกเกล้าพสกนิกรและทุกสรรพสิ่ง อันเนื่องมาจาก
พระวิริยะอุตสาหะเช่นฟ้าฝน ชลประทาน หรืออ่างเก็บน้ำ
อันยังประโยชน์สม่ำเสมอแก่ไร่นา

ดังนั้น เมื่อมีวันมืดครึ้ม ซึ่งแม้แต่ธรรมชาติปัจจุบันเช่นที่เห็นกัน
ก็ผันผวน เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเป็นปัญหา
จึงมีหรือที่จะไม่นึกฝันถึงวันฟ้าสว่าง วันที่กระจ่างแจ้งร่มเย็นอยู่
ในพระบรมโพธิสมภาร ว่าดีอย่างไร ดีขนาดไหน คือความหมาย
ซึ่งอธิบายได้ตามตัวอักษรทุกวรรคตอน

อนึ่ง ที่ยังมีข้อสงสัยต่อความหมายในบาทสุดท้าย ที่ว่า
"ฝันว่าฟ้าสว่างดีอย่างไร" นั้น

หากติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลา ย่อมเห็นแล้วว่า
ปัจจุบันมีปัญหามากมาย ที่ทำให้คนส่วนมากเดือดเนื้อร้อนใจ
มีแต่คนส่วนมากเรียกร้องความสงบสุขในสังคม เพื่อจะได้ตั้ง
หน้าตั้งตาทำมาหากิน

เช่นนี้แล้ว ทำไมจึงจะไม่คิดถึงล่ะว่าวันที่ฟ้าสว่างกระจ่างแจ้งนั้นดีอย่างไร

วันที่ธรรมชาติดำเนินไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามฤดูกาล
ไร่นาประชาชนสมบูรณ์ วันที่พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล
ราศจากฝุ่นละอองใดๆ มาแผ้วพาน"

กองบรรณาธิการหวังว่า คำอธิบายความหมาย สัญลักษณ์
และเจตนาของผู้ประพันธ์ น่าจะสร้างความกระจ่างและทำให้
เกิดการตีความที่สอดคล้องกับความมุ่งหมายของผู้ประพันธ์

กองบรรณาธิการมติชน
6 ธันวาคม 2555

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1354765666&grpid=01&catid=&subcatid=

บทกวีมันต้องตีความ .. จิตใจสกปรก ..คิดอะไรไปเป็นลบไปหมด
แม้แต่วันมหามงคล..ก็ยังไม่คิด "บวก"

ลองมาอ่าน ..ที่ "แนวหน้า"  เอามา "ยำ"  ดู..จิตใจสกปรก
ล้างยังไง  ก็ออกไม่หมด ...เหมือนเสแสร้ง ...

"อาเศียรวาท" ในพายุความคิด
 
หลังจากในโลกออนไลน์ ได้วิพากษ์วิจารณ์ถึง "บทอาเศียรวาท"
ของหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ที่หลายฝ่าย
แสดงความไม่สบายใจ และเกิดการเขียนบทกวีออนไลน์ตอบโต้
ตลอดจนการแสดงความคิดเห็น พรั่งพรู ไม่หมด จน
มติชนต้องเข็ญคำชี้แจงออกมาในวันที่ 6 ธันวาคม แต่ดูเหมือนว่า
จะเอาไม่อยู่จากเพจ ประมวล ดาระดาษ นักเขียนชื่อดัง ระบุว่า
แว่วๆ ข่าว บทกวีที่เป็นเรื่องใน "มติชน" ผมไม่อ่าน ไม่กระพือ
ก็เป็นพรหมทัณฑ์อันประโยชน์ เกิดแก่ตนแล้ว

แต่ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขียน
ข้อความในเฟซบุ๊ค ถึง บทอาเศียรวาท ดังกล่าว ว่า กลอนนี้ ไม่มี
อะไรในเชิงลบ เป็นอาเศียรวาท อย่างที่มีการเขียนกันมาเป็นสิบๆ ปี
ซึ่งเปรียบในหลวง เป็นฟ้าสว่าง แก้ความแห้งแล้ง ความทุกข์ร้อน

ในขณะที่กลุ่มคนเสื้อแดง ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นสนับสนุนความคิด
ของ อาจารย์ สมศักดิ์  ด้วยเช่นกัน

กองบรรณาธิการมติชน ได้ชี้แจง ถึง "บทอาเศียรวาท" ว่า
...อาเศียรวาทสองบทนี้ มีความหมายตรงตามตัวอักษรทุกประการด้วย
วิธีการเขียนบทกวีที่มีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพ จึงใช้วันฟ้าสว่าง
กับวันฟ้ามืดครึ้มวันฟ้าสว่างนั้นแม้แต่ลมแล้งในใจผู้คนที่โหยไห้ก็ยังหาย
ข้าวกล้านาไร่ยังได้กลิ่นอายฝนที่มุ่งหมายมาตกต้องตามฤดูกาลย่อม
หมายถึงความสว่างในพระบรมเดชาเมตตาบารมี ที่ปกเกล้าพสกนิกร
และทุกสรรพสิ่ง อันเนื่องมาจากพระวิริยะอุตสาหะเช่นฟ้าฝน ชลประทาน
หรืออ่างเก็บน้ำอันยังประโยชน์สม่ำเสมอแก่ไร่นา

ดังนั้น เมื่อมีวันมืดครึ้ม ซึ่งแม้แต่ธรรมชาติปัจจุบันเช่นที่เห็นกันก็ผันผวน
เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเป็นปัญหาจึงมีหรือที่จะไม่นึกฝันถึงวันฟ้าสว่าง
วันที่กระจ่างแจ้งร่มเย็นอยู่ในพระบรมโพธิสมภาร ว่าดีอย่างไร ดีขนาดไหน
คือความหมายซึ่งอธิบายได้ตามตัวอักษรทุกวรรคตอน."
กองบรรณาธิการหวังว่า คำอธิบายความหมาย สัญลักษณ์ และเจตนาของ
ผู้ประพันธ์ น่าจะสร้างความกระจ่างและทำให้เกิดการตีความที่สอดคล้อง
กับความมุ่งหมายของผู้ประพันธ์

กองบรรณาธิการมติชน
6 ธันวาคม 2555

และหลังคำชี้แจง กระแสของโซเซียลเน็ตเวิร์ก ก็ยังพูดถึงกรณีดังกล่าว
หลากหลาย
อย่างไรก็ตาม สารธารแห่งความคิดเห็นที่แตกต่างของคนหลายสาขาอาชีพ
ที่มีต่อบทอาเศียรวาท ของมติชน ยังทะลักทลายไม่ยอมหยุด


http://www.naewna.com/politic/32907

 

 

จากคุณ : sao..เหลือ..noi
เขียนเมื่อ : 6 ธ.ค. 55 16:16:16 A:58.8.137.127 X:
[ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่] [กติกามารยาท] [Help & FAQ] 
ความคิดเห็น :
  PANTIP Toys
จัดรูปแบบ :
ไฟล์ประกอบ :
  Help
ชื่อ :
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com