Pantip.com

เราจะหาขั้วของหม้อแปลงไฟฟ้าได้อย่างไร?


อย่างกรณีต่อขนานหรืออนุกรมหม้อแปลงเพื่อให้ได้กระแสหรือแรงดันเพิ่มจะเช็คขั้วอย่างไรครับจากคุณ sarawut_birdy

ความคิดเห็นที่ 1

เอาขั้วของขดลวดชุดที่ต้องการมาอนุกรมกันครับ ถ้าอนุกรมแล้ววัดแรงดันที่ปลายสายที่เหลือได้น้อยกว่าที่ spec (ถ้าแรงดันเท่ากันทั้งสองขด แรงดันปลายสายจะหักล้างกันเป็นศูนย์)แสดงว่า ปลายสองอันนั้นเฟสตรงกัน แต่ถ้าปลายสายทีเหลือแรงดันเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม(ถ้าแรงดันของทั้งสองขดเท่ากัน แรงดันที่ปลายสะจะเพิ่มเป็นสองเท่า) แสดงว่าเฟสตรงข้ามกันครับ

ถ้าจะอนุกรมขดลวด ก็เอาขดที่อนุกรมแล้วแรงดันปลายสายเพิ่มไปใช้ได้เลย
ถ้าจะขนานขดลวด ต้องใช้ขดที่มีแรงดันเท่ากันเท่านั้นครับ ต่อโดยใช้ปลายที่เฟสตรงกันมาขนานกัน

ทั้งนี้และทั้งนั้น ควรต่อฟิวส์ให้กับหม้อแปลงในขณะที่ทำการวัดด้วยครับ เพื่อป้องกันหม้อแปลงเสียหายจากการต่อผิดครับ

จากคุณ XMan

ความคิดเห็นที่ 2

ต้องจ่ายไฟ AC จริงๆใช่ไหมครับ หวาดเสียวน่าดู
ใช้พวก meter วัดค่า L พอได้ไหมครับ?

จากคุณ sarawut_birdy

ความคิดเห็นที่ 3

ครับ ต้องจ่ายไฟเข้าจริงๆ แต่ถ้า ระวังไม่ให้ขดลวดทั้งสองขดต่อขนานกันแบบผิดเฟส ก็ไม่ต้องกลัวครับ
ส่วนของ L meter อันนี้ต้องลองดูครับวิธีการวัดน่าจะเหมือนเดิมครับ ผมไม่เคยลองเลยบอกไม่ได้ ถ้าไงรอพี่โจมาคอนเฟิร์มดีกว่า

จากคุณ XMan

ความคิดเห็นที่ 4

จะหาขั้วหม้อแปลงใช่ไหมครับ ง่ายๆปลอดภัย เอามิเตอร์วัดหาความต้านทาน ด้าน pri จะมีความต้านทานสูงกว่าด้าน sec พอสมควร เอาสายที่มีความต้านทานสูงที่สุด เอามาต่อเข้าไฟ 220 โดยต่ออนุกรมกับหลอดไฟกลม 60W เพื่อป้องกันการลัดวงจร ถ้าหม้อแปลงมีปัญหาหรือสายไม่ถูกต้อง ก็แค่หลอดไฟสว่างจ้า เสร็จแล้วก็วัด ด้าน Sec วัดอย่างไงต้องไม่เกิน 220V ถ้าเกินกว่านี้สงสัยได้เลยว่าต่อด้าน Pri กับ Sec สลับกันลองดูครับ โชคดีครับ

จากคุณ sutat212

ความคิดเห็นที่ 5

ใช้หลอดไฟ๒๒๐โวล์๖๐วัตติ์ต่ออนุกรมกับขดลวดหม้อแปลงก็ได้ครับ
ถ้าต่อขดลวดกลับเฟสกันหลอดไฟจะสว่างมาก

ถ้าต่อถูกหลอดจะไม่สว่าง

หรือจะใช้LCRมิเตอร์วัดค่าLก็ได้
ถ้าต่อกลับเฟส วัดค่าLจะหักล้างกันเหลือแต่ค่าleakage inductance

ถ้าต่อถูกค่าLจะสูงมากๆเพราะรอบกำลังสอง

หรือจะใช้ signal generator ต่อเข้าหม้อแปลง แล้วเอา oscilloscope จับดูขดอื่นๆ และเปรียบเทียบกับสัญญาณที่ป้อนเข้าไปก็จะได้ทั้งแรงดันและเฟส

จากคุณ joe (aircraftdesigner)

ความคิดเห็นที่ 6

ขอบคุณครับ

จากคุณ sarawut_birdy