สมาชิกที่ได้รางวัล : หนังสือ ตะัวันส่องใจ
jutanan, ZaKaNo, D.Na_101, minjung, โลกของความเป็นจริง