สมาชิกที่ได้รางวัล : คอร์สเรียนภาษาจีน บัดดี้เอ็ดดูเคชั่น
jubchay, happybaby, Yakimo, ไม่รู้จะกอดเธอ...ในฐานะอะไร