สมาชิกที่ได้รางวัล : บัตรรับประทานอาหาร Sunday Brunch โรงแรม Le Meridien Bangkok
panicboyz, ayanami rei2, เฉินฉูฉู่, jedijoke, alovebeer