สมาชิกที่ได้รางวัล : แจก ชุดหนังสือ พระบารมีแห่งเจ้าชายสิทธัตถะ
ผัดกระเพราใส่เส้น, zaiseefa, nong nang, ตกตะกอน, Xzip, นินจาจ๊ะ, Mr.Messenger, Kewalin Rieki, manopetchara, มดบิน