สมาชิกที่ได้รางวัล : แจกหนังสือ เที่ยวกรุงเทพฯ
หมีลายพาดกลอน, หนูเหงี่ยม, C.KURT, karabulningnaka, liewauan