สมาชิกที่ได้รางวัล : แจกหนังสือ "รวยได้ง่าย ให้เงินทำงาน"
Kazai, g.t., MiCrofT, [Radio Edit], rosaman, รูปเงาะเดินสบาย, กระรอกสวน, yoyong, ammui, pom_first