สมาชิกที่ได้รางวัล : แจก DVD จากภาพยนตร์เรื่อง The Amazing Spider Man
yuckyai, ชมทะเล, g_maru, silent_world, กุลสตรีศรีสยาม