สมาชิกที่ได้รางวัล : แจกหนังสือ วิตามินไบเบิล
ลาช่า, tmiracle, +Enjoy Reading+, ไม่มีใครผ่านมาทางนี้, มะม่วงเพชร