สมาชิกที่ได้รางวัล : แจกบัตรเทศกาลดนตรี Season of Love Song 3
ฮูยัน, ฉันมันตัวเปล่า, bactor, raphadin