สมาชิกที่ได้รางวัล : แจก DVD จากภาพยนตร์เรื่อง The Arthur Christmas พร้อมตุ๊กตากวางเรนเดียร์
ครูบุญ, mommam_zis, B-Crusher, JuneTheChoCoLateGirl, Marble 7