การใช้ลูกเล่นในข้อความ และคำแนะนำทั่วไป


การแก้ปัญหาภาษาไทย


การสร้างลิงก์อีเมล

คุณสามารถสร้างลิงก์อีเมลได้โดยการพิมพ์อีเมลแอดเดรสที่อยู่ในรูปแบบ aaa@bbb.ccc ซึ่งโปรแกรมจะสร้างลิงก์ให้โดยอัตโนมัติ และลิงก์นี้จะปรากฏอยู่ในส่วนของข้อความ และชื่อภายในกระทู้ ผู้ใช้ทุกท่านสามารถใช้บริการสร้างลิงก์อีเมลได้

ตัวอย่าง : พิมพ์ข้อความดังนี้

ชื่อ / e-mail : test@pantip.com
รายละเอียด : ถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมลมาที่ test@pantip.com ครับ

ข้อความจะถูกแสดงออกมาดังนี้

ถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมลมาที่ test@pantip.com ครับ
จากคุณ : test@pantip.com

การสร้างลิงก์ HTTP หรือ FTP

คุณสามารถสร้างลิงก์ไปยังเว็บหรือ FTP ใดๆ ได้ โดยการพิมพ์ข้อความที่อยู่ในรูปแบบ http://aaa.bbb.ccc หรือ ftp://aaa.bbb.ccc ซึ่งโปรแกรมจะสร้างลิงก์ไปยังเว็บหรือ FTP ให้โดยอัตโนมัติ และลิงก์นี้จะปรากฏเฉพาะใส่ส่วนของข้อความภายในกระทู้ บริการนี้สงวนให้ใช้เฉพาะ สมาชิก PANTIP.COM เท่านั้น เพื่อป้องกันการเผยแพร่เว็บที่ไม่เหมาะสม

ตัวอย่าง : พิมพ์ข้อความดังนี้

รายละเอียด : กรุณาเยี่ยมชม http://www.pantip.com และดาวน์โหลดได้จาก ftp://pantip.com

ข้อความจะถูกแสดงออกมาดังนี้

กรุณาเยี่ยมชม http://www.pantip.com และดาวน์โหลดได้จาก ftp://pantip.com

การใช้ PANTIP Toy

คุณสามารถใช้ลูกเล่นในการแสดงภาพการ์ตูนลงในข้อความของคุณ โดยการพิมพ์ข้อความที่อยู่ในรูปแบบ //picture_name โดยที่ picture_name คือชื่อของรูปภาพที่ต้องการแสดง บริการนี้สงวนให้ใช้เฉพาะ สมาชิก PANTIP.COM เท่านั้น เพราะลูกเล่นนี้ทำให้โปรแกรมต้องมีการทำงานวนลูปเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้ server ทำงานหนักขึ้น

ตัวอย่าง : พิมพ์ข้อความดังนี้

รายละเอียด : //man //love //woman ผมรักคุณ

ข้อความจะถูกแสดงออกมาดังนี้

ผมรักคุณ

การจัดรูปแบบของข้อความ

คุณสามารถจัดรูปแบบของข้อความได้โดยการทำข้อความเอียง (italic) ตัวหนา (bold) ขีดเส้นใต้ (underline) ตัวยก (superscript) และตัวห้อย (subscript) โดยพิมพ์ข้อความตามรูปแบบดังนี้

ชนิดรูปแบบรูปแบบตัวอย่างผลลัพธ์
ตัวเอียง (italic)[i]ข้อความ[/i]ข้อความ[i]ตัวเอียง[/i]ข้อความตัวเอียง
ตัวหนา (bold)[b]ข้อความ[/b]ข้อความ[b]ตัวหนา[/b]ข้อความตัวหนา
ขีดเส้นใต้ (underline)[u]ข้อความ[/u]ข้อความ[u]ขีดเส้นใต้[/u]ข้อความขีดเส้นใต้
ตัวยก (superscript)[sup]ข้อความ[/sup]ข้อความ[sup]ตัวยก[/sup]ข้อความตัวยก
ตัวห้อย (subscript)[sub]ข้อความ[/sub]ข้อความ[sub]ตัวห้อย[/sub]ข้อความตัวห้อย

บริการนี้สงวนให้ใช้เฉพาะ สมาชิก PANTIP.COM เท่านั้น เพราะลูกเล่นนี้ทำให้โปรแกรมต้องมีการทำงานวนลูปเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้ server ทำงานหนักขึ้น

ตัวอย่าง : ถ้าคุณต้องการแสดงสูตรเคมี สามารถทำได้ดังนี้

รายละเอียด : H[sub]2[/sub]O + (CO[sub]2[/sub])[sup]2[/sup]

ข้อความจะถูกแสดงออกมาดังนี้

H2O + (CO2)2

การใช้สัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์

คุณสามารถใช้สัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบอยู่ในข้อความของโต๊ะหว้ากอได้ โดยใช้คำสั่งแทนสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี้

คำสั่งสัญลักษณ์ คำสั่งสัญลักษณ์
[sci:all]" [sci:some]$
[sci:difference]D [sci:ohm]W
[sci:therefore]\ [sci:alpha]a
[sci:beta]b [sci:delta]d
[sci:epsilon]e [sci:phi]f
[sci:psi]j [sci:lambda]l
[sci:mu]m [sci:pi]p
[sci:theta]q [sci:rho]r
[sci:sigma]s [sci:tau]t
[sci:omega]w [sci:lesseq]
[sci:infinity] [sci:function]
[sci:degree] [sci:plusminus]
[sci:greateq] [sci:multiply]
[sci:divide] [sci:notequal]
[sci:congruent] [sci:approx]
[sci:intersect] [sci:union]
[sci:superset] [sci:superseteq]
[sci:notsubset] [sci:subset]
[sci:subseteq] [sci:member]
[sci:notmember] [sci:sum]
[sci:integral]

ลูกเล่นนี้จะใช้ฟอนต์ Symbol ช่วยให้การแสดงสัญลักษณ์วิทยาศาสตร์ ดังนั้น ระบบปฎิบัติการที่ไม่มีฟอนต์นี้ จะแสดงผลไม่ถูกต้อง บริการนี้สงวนให้ใช้เฉพาะ สมาชิก PANTIP.COM เท่านั้น เพราะลูกเล่นนี้ทำให้โปรแกรมต้องมีการทำงานวนลูปเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้ server ทำงานหนักขึ้น และจะใช้ได้เฉพาะกระทู้ในโต๊ะหว้ากอเท่านั้น

ตัวอย่าง : ถ้าคุณต้องการแสดงสูตรคณิตศาสตร์ สามารถทำได้ดังนี้

รายละเอียด :
[sci:integral] [i]x[sup]2[/sup] dx[/i]
sin [i]([sci:pi]/2)[/i] = sin [i]90[sci:degree][/i]

ข้อความจะถูกแสดงออกมาดังนี้

x2 dx
sin (p/2) = sin 90

การใส่รูปประกอบ

คุณสามารถใส่รูปประกอบภายในกระทู้ของบางกลุ่มได้ โดยการกดปุ่ม Browse แล้วเลือกไฟล์ภาพตามที่คุณต้องการ โดยมีข้อจำกัดดังนี้คือ
 1. ไฟล์ภาพจะต้องเป็นฟอร์แมทชนิด gif หรือ jpg เท่านั้น โดยโปรแกรมจะทำการตรวจสอบจากข้อมูลภายในไฟล์
 2. ขนาดของไฟล์ภาพจะต้องไม่เกิน 50 K เพื่อไม่ให้เป็นภาระในการโหลดกระทู้
 3. จะ preview ภาพก่อนไม่ได้ ดังนั้น หากเกิดความผิดพลาด เช่น เลือกผิดรูป ก็สามารถกดปุ่มแจ้งความให้ลบข้อความนั้นออกได้

บริการนี้สงวนให้ใช้เฉพาะ สมาชิก PANTIP.COM เท่านั้น เพื่อป้องกันการเผยแพร่ภาพที่ไม่เหมาะสม


วิธีการค้นหากระทู้หรือข้อความในกระทู้

มีหลายวิธีการดังนี้

อนึ่ง บางครั้งกระทู้อาจเสียหายเนื่องจากความขัดข้องทางเทคนิค เช่น server down หรือมีปัญหากับ hard disk ในขณะที่มีผู้ลงความเห็นเพิ่มเติมพอดี กรณีเช่นนี้อาจสังเกตได้จาก การพบชื่อกระทู้ แต่ไม่สามารถเข้าไปอ่านได้ หรือพบกระทู้ซ้ำอยู่ติดๆ กันเป็นจำนวนมาก กรณีดังกล่าวนี้ จะไม่สามารถกู้กระทู้กลับคืนมาได้ หากสงสัยขอให้ติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ แนะนำบริการ


โพสกระทู้หรือข้อความไม่ติด

ปัญหาการโพสกระทู้หรือข้อความไม่ติด เป็นไปได้ว่ามีสาเหตุมาจากทั้งฝ่ายผู้ลงความเห็น และทาง PANTIP.COM ดังนี้


วิธีตรวจดู IP ในกระทู้

ไฟล์กระทู้ทั้งหมดของ PANTIP.COM จะแสดงหมายเลข IP ซึ่งเป็นเหมือนหมายเลขชี้เฉพาะประจำเครื่อง ณ เวลานั้น ของผู้ลงความเห็นทุกคน ไว้ที่ชื่อของผู้ลงความเห็นแต่ละคน และมีวัน-เวลากำกับไว้ทุกครั้ง การตรวจดู IP ของผู้ลงความเห็นแต่ละข้อความ สามารถทำได้ด้วยตนเองโดยการดู source ไฟล์ html ของกระทู้นั้นๆ โดยใช้คำสั่งใน browser ด้วยวิธีการดังนี้

อย่างไรก็ตาม จะไม่สามารถดู IP ของสมาชิกที่ log in ซึ่งมีสัญญลักษณ์ สมาชิก ด้วยวิธีการดังกล่าวได้ หากต้องการตรวจสอบ ให้แจ้งขอตรวจสอบได้ที่ แนะนำบริการ แต่จะสงวนสิทธิ์ให้ข้อมูล เฉพาะในกรณีที่มีการประพฤติผิดกติกามารยาทอย่างรุนแรงเท่านั้น เนื่องจากการปกปิด IP เป็นบริการพิเศษสำหรับ สมาชิก PANTIP.COM ที่ log in เท่านั้น


วิธีตรวจสอบหาผู้ลงความเห็นตาม IP ที่ตรวจสอบได้

การตรวจสอบหาผู้ลงความเห็นตาม IP ที่ตรวจสอบได้ ต้องขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ตามขั้นตอนดังนี้

 1. ตรวจสอบที่มาของ IP ดังกล่าวได้ที่ http://www.checkdomain.com
 2. ติดต่อแจ้งความร้องทุกข์ไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่สถานีตำรวจในท้องถิ่นที่อยู่ หรือโดยทางอีเมล์ที่ feedback@police.go.th ให้รายละเอียดหลักฐานให้ครบถ้วน เช่น ไฟล์กระทู้
 3. ขอสำเนารับแจ้งความเป็นเอกสาร เพื่อนำไปติดต่อไปยังผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ซึ่งอาจจะเป็น ISP ที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ, หน่วยงานเอกชน, หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานราชการ โดยติดต่อไปยังที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ที่ค้นหาได้จากข้อ 1.
 4. ส่ง source ไฟล์กระทู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และแจ้งขอตรวจสอบไปยังผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต พร้อมมอบหลักฐานแสดงตนว่าเป็นเจ้าทุกข์ตัวจริงไปด้วย เพื่อให้ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต เชื่อถือว่าเป็นเจ้าทุกข์จริง
 5. หมายเหตุการตรวจสอบหาผู้ลงความเห็น
  • เวลาที่ปรากฏในกระทู้ จะเป็นเวลาตาม server ของ PANTIP.COM ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับเวลาตาม server ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ดังนั้น ต้องนำหลักฐานการลงความเห็นไปเทียบหา user ใน log file ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
  • ให้รีบติดต่อไปที่ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตโดยเร็วที่สุด เพราะ log file อาจจะถูกเก็บไว้ในช่วงเวลาย้อนหลังเพียงไม่กี่วัน ทำให้อาจไม่สามารถหาข้อมูลมาตรวจสอบได้หากถูกบันทึกทับไปแล้ว

ทำไมตั้งกระทู้มาหลายวันแล้ว ไม่มีคนตอบเลย

อาจเกิดมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 1. ชื่อกระทู้ไม่ชัดเจนเพียงพอ ทำให้ไม่มีคนคลิกมาอ่าน เช่น ต้องการจะถาม, เสนอข้อมูล, ขอความเห็น, บอกเล่าเรื่องราว
 2. สื่อความหายในเนื้อหาได้ไม่ชัดเจน หรือละเอียดเพียงพอ
 3. ตั้งกระทู้ผิดกลุ่ม หรือกลุ่มย่อย
 4. การใช้ข้อความหรือคำในกระทู้ไม่เหมาะสม เช่น รุนแรง, หยาบคาย, ไม่สุภาพ จึงถูกเพิกเฉยจากเพื่อนสมาชิก

แจ้งลบกระทู้แล้ว ทำไมยังไม่ลบเสียที

บางครั้ง เมื่อแจ้งลบกระทู้หรือข้อความในกระทู้มาแล้ว แต่ไม่เห็นลบให้เสียที อาจเนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้

 1. อยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งบางกรณีอาจต้องใช้เวลาในการติดต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกระทู้
 2. พิจารณาดูแล้ว เห็นว่าไม่ผิดกติกามารยาท
 3. IP ของผู้แจ้ง ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของกระทู้ขอลบ ไม่ตรงกับ IP ของเจ้าของกระทู้จริง
 4. เหตุผลที่แจ้ง ยังไม่ชัดเจนเพียงพอต่อการตัดสินใจ ขอให้แจ้งเพิ่มเติมมาอีกครั้ง
 5. ในกรณีที่เจ้าของกระทู้ขอถอนเพราะได้คำตอบแล้ว เหตุที่ไม่ลบให้ เนื่องจากอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นในภายหลัง
 6. ต้องการเก็บไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฏหมาย

กระทู้ผิดกติกามารยาท ทำไมไม่ลบออกไป

บางครั้งอาจพบว่า มีกระทู้หรือข้อความในกระทู้ ที่อยู่ในข่ายไม่เหมาะสม แต่ทำไมไม่มีการลบออกไปเสียที อาจเนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้

 1. ยังไม่มีผู้แจ้งให้ลบ
 2. มีผู้แจ้งแล้ว แต่พิจารณาดูแล้ว เห็นว่าไม่ผิดกติกามารยาท
 3. ได้รับแจ้ง หรือความเห็นจากเพื่อนสมาชิกท่านอื่นว่าไม่ควรลบ
 4. ต้องการเก็บไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฏหมาย

มีผู้โพสข้อความในลักษณะ "ป่วน" ควรทำอย่างไรดี

บ่อยครั้งที่พบข้อความในลักษณะ "ป่วน" เช่น ท้าทาย, ยั่วยุ, ดูหมิ่นเหยียดหยามในสิ่งที่ศรัทธา (เช่น ศาสนา, สถาบัน, การเมือง, ชนชาติ, ฯลฯ), ตั้งกระทู้ซ้ำหลายครั้ง หรือในหลายกลุ่ม, ลงข้อความหยาบคาย, ปลอมชื่อ, ฯลฯ สิ่งที่ควรจะทำเพื่อรับมือกับบุคคลดังกล่าวก็คือ

 1. งดร่วมแสดงความเห็นในกระทู้นั้นๆ หรือร่วมกันละเลยที่จะอ้างถึงข้อความนั้นๆ เพราะนั่นคือความวุ่นวายที่บุคคลดังกล่าวต้องการสร้างขึ้น
 2. แจ้งความเสนอลบกระทู้หรือข้อความนั้นๆ ทันที หากพบมากกว่า 1 แห่ง โปรดระบุรายละเอียดกระทู้ที่พบ เพื่อการติดตามตรวจสอบให้ได้ทั่วถึง
 3. แจ้งเบาะแสของเจตนาที่น่าสงสัยนั้นมาทาง อีเมล์ หรือที่ แนะนำบริการ ทันที
 4. โทรศัพท์แจ้งได้ที่หมายเลข 0-2357-1960 ถึง1 ในเวลาทำการ

อนึ่ง PANTIP.COM ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจ ที่จะลบกระทู้เหล่านั้นทั้งกระทู้ หรือข้อความเหล่านั้นออกไป โดยจะพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับ และอื่นๆ เพื่อประมวลเจตนาของผู้ลงข้อความนั้นๆ เสียก่อน


ได้รับข่าวลือที่ส่งผ่านมาทางอีเมล์ (forward mail) ควรทำอย่างไรดี

ในโลกอินเตอร์เน็ต มักจะมีข่าวสารที่พาดพิงบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ อาจถูกส่งต่อผ่านไปถึงกันและกัน โดยอาศัยอีเมล์ (forward mail) หรือตั้งกระทู้บอกต่อไปเรื่อยๆ บางครั้ง อีเมล์หรือกระทู้นั้นอาจดูเหมือนมีมูล น่าเชื่อถือ และมีสาระใจความที่น่าสนใจ แต่บ่อยครั้งเช่นกันที่พบว่า อีเมล์หรือกระทู้เหล่านั้น ถูกส่งมาจากบุคคลที่ไม่ปรารถนาดีกับบุคคล หรือหน่วยงานนั้นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางทำลาย หรือลดทอนชื่อเสียง อาจมาจากคู่แข่งขันในเชิงธุรกิจ หรือบุคคลที่ไม่ถูกชะตากันเป็นการส่วนตัว อีเมล์หรือกระทู้นั้นอาจมีผลทางกฏหมาย ซึ่งอาจจะอยู่ระหว่างการดำเนินคดี คำแนะนำสำหรับเรื่องนี้ มีดังต่อไปนี้

 1. หยุดส่งต่ออีเมล์ หรือกระทู้ดังกล่าวทันที
 2. แจ้งเบาะแสมาทาง อีเมล์ หรือที่ แนะนำบริการ พร้อมส่งข้อความเหล่านั้นมาให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง header ของอีเมล์ เพื่อประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบหาต้นตอ
 3. หากสามารถติดต่อผู้ถูกพาดพิงได้ โปรดแจ้งรายละเอียดให้เขาทราบ แล้วเสนอให้ติดต่อมายัง PANTIP.COM เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่แก้ข่าวทันที

ต้องการแก้ข่าว หรือชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกปล่อยข่าวลือ

PANTIP.COM มีนโยบายในการเป็นศูนย์กลางการยุติข่าวลือ และเผยแพร่คำชี้แจงข้อเท็จจริง ต่อข่าวลือที่ถูกส่งต่อโดยสื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นสื่อที่กำลังทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ หากพบว่าตนเองหรือหน่วยงานของตน กำลังถูกทำลายหรือลดทอนชื่อเสียงด้วยวิธีการดังกล่าว สามารถใช้บริการได้ดังนี้

 1. ติดต่อ PANTIP.COM ได้ทาง อีเมล์ หรือที่ แนะนำบริการ พร้อมส่งข้อความเหล่านั้นมาให้ครบถ้วน ทั้งข่าวลือและคำชี้แจงอย่างเป็นทางการ เพื่อนำลงเผยแพร่ในหน้า คำชี้แจง
 2. โปรดแจ้งชื่อบุคคลที่รับผิดชอบในการแถลงข้อเท็จจริง พร้อมทั้งวิธีการติดต่อกลับ ทุกทางเท่าที่จะมีอยู่ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และเพื่อนำลงในคำชี้แจงให้ครบถ้วน โปร่งใส และสามารถเป็นช่องทางให้ผู้ที่ยังมีความสงสัยอยู่ ติดต่อสอบถามกลับได้โดยตรงทันที
 3. กรณีที่เป็นข้อข้องใจของผู้ใช้บริการ หรือลูกค้า โปรดเริ่มจากการติดต่อชี้แจงไปโดยตรงเท่าที่จะสามารถติดต่อได้ ก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้ที่จุดต้นเหตุ โดย PANTIP.COM จะทำหน้าที่เป็นเพียงสื่อกลางในการยุติข่าวลือ และชี้แจงข้อเท็จจริงให้เท่านั้น ข้อข้องใจในการรับบริการ เป็นหน้าที่ที่ผู้ให้บริการควรจะต้องดำเนินการชี้แจงกับลูกค้าด้วยตนเองโดยตรง
 4. หากต้องการดำเนินคดีกับผู้ปล่อยข่าวลือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

ติดต่อทีมงาน PANTIP.COM

top