• พบเห็นความไม่ยุติธรรมในสังคม ถูกเอารัดเอาเปรียบ ร้องเรียนได้ที่ ห้องโทรโข่ง เว็บไซต์ Pantip.com
  • ต้องการชี้แจงข้อเท็จจริงของข่าวลือบนอินเทอร์เน็ต ส่ง E-mail มาที่ vorapoat@pantip.com หรือเบอร์โทรศัพท์ 0-2357-1960 ถึง 1 หรือโทรสาร 0-2357-1962 (กรุณาให้รายละเอียดของคำชี้แจงให้ครบถ้วน)